Omgaan met:
Parkinson

 • Tekstgrootte:
 • A
 • A
 • A

 • Tekstgrootte:
 • A
 • A
 • A

Voor wie

Parkinson en atypische parkinsonismen kunnen op elkaar lijken, maar zijn in aanleg andere ziektebeelden. Voor beiden geldt dat dit complexe aandoeningen zijn.

 

Mensen met parkinson(-isme) ervaren problemen met dagelijkse activiteiten, zoals lopen, aankleden, spreken of eten. Maar ook psychische problemen zoals depressie, problemen met het nemen van initiatief of seksualiteit behoren tot de symptomen.

 

Specifieke deskundigheid, kennis en ervaring van zorgverleners is noodzakelijk. Samenwerken en afstemmen met zowel de cliënt, mantelzorger als collega zorgverleners is van groot belang. 

Een zorgverlener aangesloten bij ParkinsonNet biedt deze zorg.

 

Wij zijn aangesloten bij

Parkinsonnet

De behandeling van de ergotherapeut kan bestaan uit 

 • Optimaliseren van de dagstructuur en dagbesteding
 • Omgaan met stress en tijdsdruk
 • Met gerichte aandacht handelen toegespitst op de voor u belangrijke activiteiten
 • Leren omgaan met dubbeltaken
 • Toepassen van externe prikkels (cues) in dagelijkse activiteiten
 • Adviseren ten aanzien van het gebruik van hulpmiddelen en het aanpassen van de omgeving
 • Adviseren en begeleiden van mantelzorgers