• A
 • A
 • A
 • Privacyreglement

   

  In onze praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen adviseren en behandelen en voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld het aanvragen van voorzieningen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

   

   

  De medewerkers van Ergotherapiepraktijk Woerden hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens zo nodig mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners, bijvoorbeeld uw huisarts.

   

  In ons privacyreglement leest u meer over uw rechten en onze plichten.