• A
 • A
 • A
 • - es ist keine Bildbeschreibung verf├╝gbar -

  Valpreventie

   

  Vallen is een veelvoorkomend probleem onder ouderen. Eén op de drie thuiswonende ouderen valt minstens eenmaal per jaar. Veel van deze ouderen houden aan een val beperkingen over in zelfstandigheid. 

   

  Vallen wordt meestal veroorzaakt door innerlijke factoren, zoals een verminderde visus, mobiliteit (spierkracht, coördinatie, lenigheid) of cognitieve vermogens. Maar ook angst om te vallen en extrinsieke oorzaken, zoals slechte verlichting of losliggende stoeptegels kunnen 

  een rol spelen.

   

  Het doel van de ergotherapie behandeling is om samen met u te zoeken naar oplossingen om vallen te voorkomen zodat u optimaal kunt blijven functioneren in de samenleving.

   

   

  De behandeling van de ergotherapeut
  kan bestaan uit:

   

  • Analyseren van de vermoedelijk oorzaak van de val
  • Observeren en analyseren van het handelen
  • Inventariseren van de valrisicofactoren 
  • Voorlichten over intrinsieke en extrensieke valrisico's
  • Adviseren aanpassingen in de omgevingsfactoren
  • Leren omgaan met lichamelijke beperkingen                     (visus, evenwicht, mobiliteit)
  • Leren omgaan met verminderde cognitieve vermogens

  De ergotherapeut kan voorlichting en
  advies geven over:

   

  • verminderen valangst
  • hulpmiddelen
  • omgaan met visuele beperkingen
  • orthostatische hypotensie (bloeddruk verlaging)
  • val-en opstatraining
  • voeten en schoenen
  • medicatie

  Kwaliteit

   

  Wij vinden cliëntgericht werken een belangrijk uitgangspunt van de ergotherapeutische behandeling.

  Naast de cliënt betrekken wij, afhankelijk van de wens en de situatie

  van de cliënt, ook de familie en mantelzorgers bij de behandeling.

   

  Wij passen de Ergotherapierichtlijn Valpreventie toe.

   

  Meer informatie

   

  www.veiligheid.nl

  www.valpreventie.be