• A
 • A
 • A
 • - es ist keine Bildbeschreibung verfügbar -

  Parkinson 

   

  De ziekte van Parkinson en atypische parkinsonismen zijn complexe aandoeningen, waarbij onder andere de volgende klachten kunnen voorkomen:

  • Bewegingsproblemen onder andere bewegingsarmoede, freezing, tremor, stijfheid, verminderd evenwicht;
  • Cognitieve problemen onder andere initiatiefverlies, moeite met dubbeltaken, depressie;
  • Spraak- en slikproblemen.

   

  Ergotherapie richt zich op de praktische gevolgen van Parkinson bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Het doel van de ergotherapie behandeling is om samen met u te zoeken naar mogelijkheden om optimaal te functioneren in de samenleving.

   

   

  De behandeling van de ergotherapeut kan bestaan uit:

    

  • Optimaliseren van de dagstructuur en dagbesteding;
  • Omgaan met stress en tijdsdruk;
  • Met gerichte aandacht handelen toegespitst op de voor u                  belangrijke activiteiten;
  • Leren omgaan met dubbeltaken;
  • Toepassen van externe prikkels (cues) in dagelijkse activiteiten;
  • Adviseren ten aanzien van het gebruik van hulpmiddelen en het aanpassen van de omgeving;
  • Adviseren en begeleiden van mantelzorgers.

   

   

  Alle dagelijkse handelingen zoals persoonlijke verzorging, boodschappen doen, organisatie van het huishouden en werk kunnen onderwerp van therapie zijn.

   

  Wij vinden cliëntgericht werken een belangrijk uitgangspunt van de ergotherapeutische behandeling. Naast de cliënt betrekken wij, afhankelijk van de wens en de situatie van de cliënt, ook de familie en mantelzorgers bij de behandeling.

  Kwaliteit

   

  Wij zijn aangesloten bij het ParkinsonNet regio Woerden.

  ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten.

   
  Tijdens de behandeling passen wij de richtlijn Ergotherapie

  bij de ziekte van Parkinson, de Ergotherapierichtlijn Valpreventie

  en de Ergotherapierichtlijn Vermoeidheid toe.

   

   

  Meer informatie

   

   

   

   

  www.parkinsonnet.nl

  www.parkinson-vereniging.nl