• A
 • A
 • A
 • - es ist keine Bildbeschreibung verfügbar -

  COPD

   

  COPD is een verzamelnaam voor de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem. De belangrijkste beperkingen zijn:

  • kortademigheid 
  • verminderde inspanningstolerantie.

   

  De conditie en de verhouding tussen belasting en belastbaarheid gaan achteruit. Uit angst voor kortademigheid gaan mensen bewegen vermijden, waardoor de conditie nog verder verslechterd.

   

  Ergotherapie richt zich op de praktische gevolgen van COPD bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Het doel van de 

  ergotherapiebehandeling is om samen met u te zoeken naar mogelijkheden om optimaal te functioneren in de samenleving.

   

   

  De behandeling van de ergotherapeut kan bestaan uit:

   

  • uitleg over COPD, de bijbehorende (ziekte)verschijnselen en daaruit voortvloeiende beperkingen;
  • het aanleren en toepassen van energiemanagement;
  • het integreren van fysieke inspanning in het dagelijkse handelen;
  • het aanleren en toepassen van ergonomische principes gericht op   de uitvoer van dagelijkse activiteiten;
  • het leren toepassen van ademregulatie tijdens activiteiten;
  • advisering ten aanzien van belastende omgevingsfactoren;
  • begeleiding van, en advisering aan het cliëntsysteem.

    

   

  Alle dagelijkse handelingen zoals het aantrekken van een jas, verplaatsen buiten de woning, tuinieren, haren wassen kunnen onderwerp van therapie zijn.

   

  Wij vinden cliëntgericht werken een belangrijk uitgangspunt van de ergotherapeutische behandeling. Naast de cliënt betrekken wij, afhankelijk van de wens en de situatie van de cliënt, ook de familie en mantelzorgers bij de behandeling.

   

   

  Kwaliteit

  Wij hebben een aanvullende scholing gevolgd.

  Meer informatie

  www.luchtpunt.nl